Shaknspin2

Shaknspin2

Precízny merač otáčok a Wow&Flutter gramofónov SHAKNSPIN 2

Výrobca: Shaknspin
 
Dostupnosť: skladom
260,- €
Do košíka

Shaknspin2

Meranie rýchlosti otáčok gramofónov.


Umožňuje vykonať okamžité meranie rýchlosti, ako aj priemer na konci merania rýchlosti otáčania Vášho gramofónu 

ďalej meranie W&F. Táto možnosť umožňuje merať W ow&Flutter (kolísanie a chvenie) podľa niekoľkých rôznych štandardov, ako vám aj poskytnúť určitý prehľad o povahe a pôvode odchýlok rýchlosti vášho gramofónu.

 

Nakoniec sa zobrazia vypočítané výsledky:

 

Av: Priemerná rýchlosť v otáčkach za minútu.
● Dev: Percentuálna odchýlka priemernej rýchlosti oproti
správnej rýchlosti (33,33 alebo 45).
● Min, Max: Minimálne a maximálne namerané otáčky.
● Min%, Max%: Minimálna a maximálna nameraná rýchlosť ako
percento priemernej rýchlosti.
● DIN: W ow&Flutter od špičky k špičke (2-sigma) váhované
váhovou krivkou IEC/ DIN 60386.
● W RMS: Váhovaná hodnota RMS (krivka IEC/ DIN 60386) nameraných hodnôt W ow&Flutter.
● Peak:W&Fodšpičkykšpičke.
● Hz: Ak je hodnota iná ako nulová, predstavuje periodicitu (v Hz) najsilnejšej zistenej
nízkofrekvenčnej modulácie (wow) (najsilnejšia v zmysle „relevantnejšia“). Nulová hodnota znamená, že modulácia mala príliš nevýznamnú amplitúdu alebo nepravidelnú periódu na to, aby sa mohla zohľadniť.
● W ow: Rovnaká hodnota ako Peak2S, ale váhovaná pásmovým filtrom so stredom na 2 Hz.

● Flutter: Rovnaká hodnota ako Peak2S, ale váhovaná pásmovým filtrom so stredom na 50 Hz.
● Jitter (priemerná zmena rýchlosti za sekundu).

 

Počíta sa aj niekoľko ďalších hodnôt, tieto sa však zobrazujú len prostredníctvom aplikácií pre Android alebo iOS (použite odkazy vpravo):
● HPm, HPM: Namerané minimálne a maximálne rýchlosti po odfiltrovaní nízkofrekvenčných odchýlok hodnôt spôsobených najrelevantnejšou zistenou moduláciou.
● Peak2S: W &F od špičky k špičke (2-sigma), neváhované. 2-sigma znamená, že najnižších 2,5 % a najvyšších 2,5 % hodnôt (extrémne hodnoty) sa pri výpočte vyradí.
● Mod.Freq (secondary): To isté, čo Hz, ale ďalšia v poradí (menej relevantná).

 

Copyright 2012 - 2024 © Inter Audio webshop